Arama Durumu Tanımlama - Dokümantasyon

Aramalar - Arama Durumu Tanımlama

Arama durumları tanımlarken uygulama detay sayfasına ulaştıktan sonra sol menüden, Ayarlar -> Durum Tanımları bağlantılarına tıklayarak arama durumlarını tanımlayabilirsiniz.

Arama Durumu Tanımlama