Bütçeler - Dokümantasyon

Bütçe - Bütçeler

Bütçeler uygulamasında bağlantılı proje ve etkinliklerinizdeki gelir ve gider kontrollerini ve takibini yapabilirsiniz. Buna göre oluşturulan ve ayrılan bütçeleri görüntüleyebilirsiniz.

Bütçeler