Ayarlar - Dokümantasyon

Cari - Ayarlar

Ayarlar

Genel Ayarlar

Hesap Kategorilerini kullan: Cari hesaplarınızı kategorilendirmek istiyorsanız bu özellikten faydalanabilirsiniz. Hesap Kategorisi menüsünden tanımları ekleyebilirsiniz.
Hareket Kategorilerini kullan: İşlem girişinde (kasa,banka vs) hareket kategorisi belirtmek istiyorsanız bu özellikten faydalanabilirsiniz. Hareket Kategorisi Tanımları menüsünden tanımları ekleyebilirsiniz.
Basit Cari Hesap Modunu Kullan: Cari hesaplarınızı bakiye bazlı (hareketleri takip etmek istemiyorsanız) takip etmek istiyorsanız aktif etmelisiniz. Özellik aktif iken hesapların sadece borç/alacak bakiye bilgilerine ulaşabilirsiniz. Detay gösterilmez.
Firma Kodunu Cari Kod Olarak Ekle: Cari uygulaması müşteriler uygulaması ile entegre çalışır yani müşteri kaydı yapılmadan cari hesap kaydı açılamamaktadır. Müşteri kaydı yapıldığında firma kodu oluşmaktadır. Cari hesap açıldığında cari kod olarak bu kodun atanmasını sağlar.
Referans Kodlarını Kullan: İşlemlerinizde referans kodlarından faydalanabilirsiniz.
Örneğin; G: Resmi İşlemler GY: Gayrı-resmi işlemlerin girişinde kullanabilirsiniz. Referans kodu tanımlamak için Referans Kodları menüsünden faydalanabilirsiniz.
Varsayılan Cari Statü: Cari hesap kaydı yapılırken varsayılan statü seçimi yapabilirsiniz. Kayıtlar seçim yapılan statü seçili olarak yapılır.
Cari Hesaplarda Meta Data Kullan: Cari hesap kartları için üst veri girişi yapmak için meta data özelliğinden faydalanabilirsiniz. Varsayılan Meta Data Tanımları menüsünden cari hesaplar ve cari hareket için tanımlar ekleyebilir, doldurulmasını zorunlu kılabilir ve listede gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Örneğin; Cari hesaplar için: Kiracı, malik tanımı ; Cari Hareketler için: Daire No gibi tanımlar ekleyebilirsiniz.
Risk Yönetimi Kullan: Risk Yönetimi uygulamasını kullanıyorsanız bu özelliği aktif ederek cari hesap detayı Cari Hesap Bilgileri menüsünden müşterinizin risk yönetimi bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Belge Üzerindeki KDV bilgisini Kullan: Ödeme girişinde ( gelir/gider seçimi yapılarak ) veya fatura kaydı esnasında KDV bilgisinin manuel de girilmesini sağlar.
Çalıştığınız firmalar ile küsuratın yuvarlaması ya da gösterimde kullanılan basamak sayılarının farklılığı sebebiyle KDV hesaplamasında doğabilecek farklılığı ortadan kaldırabilmek için kullanılmaktadır.
Hesapları şubelere göre ayrı tanımla: Şube tanımlarından faydalanıyor ve cari hesaplarınızı şubelere göre takip etmek istiyorsanız bu özellikten faydalanabilirsiniz. Cari hesap detayından carinin hangi şube müşterisi olduğu belirtilmektedir. Uygulama giriş ekranında Şube Cari Hesapları menüsünde şubeler ve şubelere bağlı cari hesaplar listelenmektedir.
Proformaları listede göster: Proforma fatura kullanıyorsanız hazırlanmış proformaları cari hesap detay ve liste sayfasında gösterebilirsiniz. Proformalar bakiyeye etki etmemektedir. Sadece takip için kullanılmaktadır. Hangi aşamadaki proformaların gösterilmesini istiyorsanız işaretleme yapmalısınız.
E-mail gönderim özelliği kullan: Müşterilerinize cari hesap bakiyelerini hatırlatmak, müşterilerinizi bilgilendirmek için bu özellikten faydalanabilirsiniz. E-mail Form Ayarları menüsünden gönderimin yapılacağı e-mail hesabı, gönderilecek mail şablonu seçilerek gönderim durumu aktif yapılır. Mail şablonu hazırlanırken kullanılabilecek etiketler listelenmektedir.
Gönderilecek mail adresi tanımı e-mail hesapları uygulamasından, şablon tanımı mail şablonları uygulamasından yapılmaktadır. İlgili uygulamaların dokümanlarından faydalanabilirsiniz.
SMS gönderim özelliği kullan: Müşterilerinize cari hesap bakiyelerini hatırlatmak, müşterilerinizi bilgilendirmek için bu özellikten faydalanabilirsiniz. SMS Form Ayarları menüsünden tanımlı SMS başlığı, gönderilecek SMS metni girilerek gönderim durumu aktif yapılır. SMS metninde kullanılabilecek etiketler listelenmektedir.
SMS hesabını tanımı için Mesaj Sepeti uygulaması  dokümanlarından faydalanabilirsiniz.
Otomatik Evrak Kapama Kullan: İçerik hazırlanıyor.
Gecikme Tazminatı Kullan: Borç ve alacak kayıtları için tazminat başlangıç tarihi ve yüzdelik oran belirleyerek tazminat uygulayabilirsiniz.
Hesaplarda arama yaparken hareketlerde de ara: Hareket koduna göre arama yapabilme imkanı sağlamaktadır.
 

Tahsilat Makbuzu Ayarları
Cari Durumunu Göster:
Kasa işlemlerinde yazdırabildiğiniz tahsilat makbuzunda cari hesap durumunun gösterilmesini sağlayabilirsiniz.


Hareket Kaydı için kısıt kullan: Cari hesap kartından gireceğiniz ekleyeceğiniz işlemler için hareket kısıtlaması yapabilirsiniz. Belirteceğiniz günlere göre ( geriye ve ileriye dönük ) işlem girişini engelleyebilirsiniz.

Otomatik Numaralandırma: Cari hesaplarınızı ve hareket kodlarınız için otomatik numaralandırma yapabilirsiniz. İlgili menülerden ön ek, artacak sayı ve dilerseniz son ek girişi yapabilirsiniz.

Bağlantı Ayarları: Cari hesaplar ile ilişkilendirmek istediğiniz uygulamaları seçebilirsiniz ve seçtiğiniz uygulama kayıtları ile cari hesap arasında bağlantı kurabilirsiniz.

Temel Bileşenler: Cari hesap detayına işaretlediğiniz uygulamalar üzerinden kayıt ekleyebilirsiniz.
Örneğin; aramalar uygulaması ekli ise tahsilat için yapılan arama kayıtlarını girebilir veya dokümanlar uygulaması ekli ise doküman ekleyebilirsiniz.

Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.