Giriş Ekranı - Dokümantasyon

Cari - Giriş Ekranı

Cari hesaplarınızın takibi yapabilirsiniz.

Giriş Ekranı

Cari Hesaplar: Bu menü üzerinden tüm cari hesap listenize ulaşabilirsiniz. İlgili cari hesap ismine tıklayarak cari hesap detayına girebilirsiniz.

Şube Cari Hesapları: Hesapları şubelere göre ayrı tanımla özelliği aktif ise bu menü yer alır. Menü altında şube isimleri listelenir. İlgili şubeye tıklayarak şubeye ait cari hesapları listeleyebilir ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Kategoriler: Hesap Kategorilerini kullan özelliği aktif ise bu menü yer alır. Cari hesaplarını belirlediğiniz kriterlere göre kategorilendirmenize imkan sağlar. Hesap Kategorisi Tanımları menüsünden tanımları ekleyebilirsiniz. Cari hesap detayından kategori ataması yapabilirsiniz. Kategoriler menüsü altında eklemiş olduğunuz başlıklar listelenir. Dilediğiniz kategorideki hesapları listeleyebilirsiniz.

Pasif Cariler: Pasife alınmış cari hesaplar listelenir. Cari hesap detayı İşlemler menüsünde pasife alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Silinmiş Cariler: Silinmiş cari hesaplar listelenir. Cari hesap detayı İşlemler menüsünde silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgilendirme: Cari hesap bakiyelerinizi anlık olarak sms ya da mail yoluyla müşterilerinize bildirebilirsiniz. E-mail gönderim özelliği kullan ve/veya SMS gönderim özelliği kullan özellikleri aktif ise bu menü yer alacaktır.
Cari Hesaplar: Cari hesaplar listelenir. E-mail ve/veya SMS sütunundan hesap yanındaki ikona tıklayarak bilgilendirme yapabilirsiniz.
NOT: E-mail ve SMS bilgilendirme için yapılandırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Detaylı bilgi Ayarlar başlığı altında ilgili alanda verilecektir.
SMS Log Kayıtları: Cari bilgilendirme için gönderilen sms kayıtlarını; sms metni, gönderim saat ve tarihine göre listelenir.. Periyotlara ve gönderim durumlarına göre listeleme yapabilirsiniz.


E-mail Log Kayıtları: Cari bilgilendirme için gönderilen mail kayıtlarını; saat ve tarihine göre listelenir. Periyotlara ve gönderim durumlarına göre listeleme yapabilirsiniz.

Analizler
Tarih Bazlı Cari Durum:
Tarih seçimi yaparak carilerin seçilen o tarihteki bakiye bilgilerine ulaşabilirsiniz. Filtre alanına gelerek durum, şube ve referans kodu seçimi yaparak listeyi bu kriterlere göre çağırabilirsiniz.

İşlemler
Tüm Muhasebe Modüllerini Yeniden Dengele:
Muhasebeye konu olan tüm uygulamalardaki (Kasa, banka, çek vb. ) kayıtlar yeniden hesaplar. Bir nevi kayıtların doğruluğunun teyidi yapılır.
Tüm Cari Hesapları Yeniden Dengele: Tüm cari hesaplardaki kayıtları yeniden hesaplar. Bir nevi kayıtların doğruluğunun teyidi yapılır.
Toplu işlemler eklemek için eklemek istediğiniz işlem türünü içeren butona tıklayarak örnek excel şablonuna ulaşabilir ve belirtilen formata uygun toplu işlem eklemesi yapabilirsiniz.

Ayarlar menüsü hakkında bilgi Ayarlar başlığı altında aktırılacaktır.