Giriş Ekranı - Dokümantasyon

Depo Stok - Giriş Ekranı

 

Depo stok uygulaması depolarınızı ve stoklarınızı yönettiğiniz uygulamadır.

Stok Kartları

Stoktaki ürünlerin gösterildiği alandır.

Sol üstten yeni ekle düğmesine tıklayarak yeni stok kartı ekleyebilirsiniz.

Üstteki çubukta sağ kısımda kategorik görünüme tıklayarak bu şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Arama düğmesinin sağında filtreleme düğmesiyle filtreleme yapabilirsiniz. Grup, alt grup, marka, ürün durumu, parametre tipi, parametre ve seçenekler, stok durumu, desen ve depoya göre filtreleyebilirsiniz.

Depolar

Genel Depoları ve Şube Depolarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir depoya tıkladığınızda o depodaki stok kartlarını, raf adreslerini, raporlarda stok değer raporunu ve adreslenmemiş stoklara erişebilirsiniz.

Sol taraftaki menüde en altta depo özeti bulunmaktadır.

Ürün Stok Kartı

Stok kartlarında bir stok kartına tıkladığımızda o stok kartının detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

 

Depolar: Stok kartı ile ilişkili depoları görüntülediğiniz kısımdır.

Bloke Bilgisi: Blokeli kayıtları görüntülediğiniz alandır.

Lot Bilgisi

-Lot Dağılımı: Depo Adı, lot numarası ve son tüketim tarihine göre listelenir.

-Lot Hareketleri: Depo adı, form bilgisi, form tarihi, lot numarası, son tüketim tarihi ve açıklama ile lot hareketleri görüntülenir.

Satın Alma Bilgisi: Sipariş kodu, müşteri, sipariş miktarı, kalan miktar, aşama ve işlem tarihi bilgileriyle satın alma bilgisi listelenir.

Ürün Dönüştürme: Form alanlarına adet, oran ve hedef ürünün miktarı girilerek hedef ürün seçilir. Ardından aşağı kısımdan depo, çıkış hareket tipi ve giriş hareket tipi seçildikten sonra dönüştür düğmesine tıklayabilirsiniz.

Ürün detayı: Ürünler uygulaması üzerinden ürün detayını görüntüleyebilirsiniz.

Temel Bileşenler: Temel bileşen olarak eklenmiş uygulamalara erişebilirsiniz.

Stoğu Depodan Sil: Bu düğmeye tıkladığınızda ilgili stoğu depodan siler.

Hareketler

Stok kartlarınızın hareketlerini aşamalarına göre görüntüleyebilirsiniz. Aşamalar şu şekildedir: bekleyenler, stoğa işlenenler, iptal edilenler. Ayrıca silinmiş hareketlere de erişebilirsiniz.

 

Stok hareketlerini müşteri, hareket kodu, depo, açıklama, işlem, kaynak tipi, kaynak no , kalem bilgisi ve tarihe göre listeler.

Yeni Stok Hareketi: Yukarıdaki araç çubuğunda en sol kısımda “Yeni stok hareketi” düğmesiyle yeni stok hareketi ekleyebilirsiniz. 
Stok formu üst bilgilerinde müşteri seçtikten sonra depo ve kaynak tipi seçebilirsiniz. Kaynak no ve form tarihi girdikten sonra hareket yönünü giriş veya çıkış olarak işaretleyebilirsiniz. Açıklama girdikten kaydedebilirsiniz.

Yeni stok hareketi düğmesinin sağından günlük, haftalık, aylık, senelik olarak ilgili düğmelere tıklayınca stok hareketlerini listeleyebilirsiniz. Tümü düğmesine tıklayarak tüm ilgili aşamadaki tüm stok hareketlerini listeleyebilirsiniz.  Orta kısımdaki ay ve yıl yazan düğmeden ilgili yılın seçili ayındaki stok hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Sağ kısımda arama düğmesinde form alanına istediğiniz metni girip arama yapabilirsiniz.
 

Filtreleme: Arama çubuğunun sağındaki düğmeye tıklayarak filtreleme araç çubuğunu açabilirsiniz. Belirli tarih aralıklarına göre, giriş ve çıkış olarak işleme göre, depoya göre filtreleme yapabilirsiniz. Excel olarak kaydedebilirsiniz. Form tarihi, kayıt tarihi, son güncelleme tarihi, stoğa işlenme tarihine göre sıralayabilirsiniz.

Transfer Formları

Transfer formları bekleyenler, gerçekleştirilenler, iptal edilenler aşamalarına göre ayrı olarak listelenir. Siline formlar için de bir liste mevcuttur.

Transfer formları transfer kodu, kaynak tipi / kaynak no, kaynak depo, hedef depo,açıklama, kalem bilgisi ve tarih bilgileriyle listelenir.

 Yeni Transfer Formu: Yukarıdaki araç çubuğunda en sol kısımda “Yeni transfer formu” düğmesiyle yeni transfer formu ekleyebilirsiniz. 
Transfer formu üst bilgilerinde müşteri seçtikten sonra depo ve kaynak tipi seçebilirsiniz. Kaynak no ve form tarihi girdikten sonra hareket yönünü giriş veya çıkış olarak işaretleyebilirsiniz. Açıklama girdikten kaydedebilirsiniz.

Yeni transfer formu düğmesinin sağından günlük, haftalık, aylık, senelik olarak ilgili düğmelere tıklayınca transfer formlarını listeleyebilirsiniz. Tümü düğmesine tıklayarak tüm ilgili aşamadaki tüm transfer formlarını listeleyebilirsiniz.  Orta kısımdaki ay ve yıl yazan düğmeden ilgili yılın seçili ayındaki transfer formlarını görüntüleyebilirsiniz. Sağ kısımda arama düğmesinde form alanına istediğiniz metni girip arama yapabilirsiniz.

Depo Talepleri

Şube talepleri ve üretim emri olmak üzere açık talepler, kapalı talepler ve iptal edilen talepleri listeleyebilirsiniz. Talep kodu, talepte bulunan, şube, form adı, temin tarihi ve tarih bilgileriyle görüntüleyebilirsiniz.

Depolara ve şubelere göre filtreleyebilirsiniz. Azalan ve artan olarak tarihe sıralayabilirsiniz.

Sevk Emirleri

Tüm açık sevk emirleri, kapalı sevk emirleri, iptal edilen sevk emirlerleri olarak listelenir. Tüm açık sevk emirlerinin aşamaları: beklemede, işlemde, tedarik, tamamlandı biçimindedir.

Sevk emirleri kod, kaynak, hedef, şube, müşteri sevkiyat birimi, irsaliye no, ilgili sipariş, ilgili talep, teslimat şekli, kargo şirketi, kayıt tarihi / kaydeden, sevk tarihi (ve aşamaya göre) listelenir.

Sol üstteki araç çubuğunda en soldaki menüden seçim yapılarak sevk emirlerinin kayıt tarihine veya sevk tarihine göre sıralanabilir.

Depolara ve şubelere göre filtreleme yapılabilir. Teslimat şekli, kargo şirketi, grup, kategori, marka ve ürün veya müşteri seçilerek de filtreleme sağlanabilir. Excel dosyası olarak kaydedilebilir.

Sayım Formları:

Sayım formları aşamaları bekleyenler, stoka işlenenler ve iptal edilenler biçimindedir.


İlgili aşamadaki sayım formları sayım kodu, depo, açıklama, kalem bilgisi ve tarih ile listelenir.
 

Yeni Sayım Formu: İlgili düğmeye tıklanarak oluşturulur. Üst bilgiler sekmesinde depo seçilir, form tarihi girilir, istenirse açıklama girilebilir. Kaydet düğmesine tıklandığında yeni sayım formu oluşur. İstenirse Dokümanlar sekmesinde dosya eklenebilir.

Tarih aralıklarında depo seçilerek filtreleme yapılabilir.

Satınalma Siparişleri

Burada sadece "siparişlerin tedarikçilere gönderildiği aşama" olarak seçilen aşamalardaki satınalma siparişleri gösterilmektedir.

Stok Seviyesi

Stok Seviyesi Raporu

Seçilen depoya göre listelenir. İlgili depo üstteki araç çubuğunda soldaki menüden seçilir.

Ürün / Üretici kodu, ürün adı, marka, satınalma, miktar, seviye farkı ile listelenir.

Grup, kategori, marka, seviye farkına göre filtrelenir. Stokta olanlar da filtrelenebilir. Maksimum adet ve minimum adet girilerek de filtreleme yapılabilir.

Grup adı, ürün kodu, ürün adı, üretici kodu, grup adı, miktar, seviye farkına göre sıralanabilir.

Excel dosyası olarak kaydedilebilir.

Stok Seviyesi Düzenleme

Seçilen depoya göre listelenir. İlgili depo üstteki araç çubuğunda soldaki menüden seçilir.

Excel ile ürünler yüklenebilir. İlgili düğmeye tıklanır, dosya seç düğmesine tıklanır, ilgili dosya seçilir ve yükle düğmesine tıklanır.

Ürün / üretici kodu, ürün, marka, teslim, tüketim, sıklık (minimum – maksimum) ve minimum ile maksimum bilgileri biçiminde listelenir. Teslim, tüketim, sıklık (minimum – maksimum) ve minimum ile maksimum bilgileri form alanlarından elle girilebilir. Form alanlarında değişiklerden sonra üstteki araç çubuğunda beliren kaydet düğmesine tıklanır.

Grup, kategori, marka ve stokta olma durumuna göre filtrelenir. Sıralama grup adı, ürün kodu, ürün adı, üretici kodu ve miktara göre yapılır.

Raporlar

Stok Değer Raporu: Sol sekmeden depo seçilir. Üstteki araç çubuğundan tarih seçilir.
Ürün kodu, ürün adı, birim satış fiyatı, birim alış fiyatı, miktar, satınalma ve satış fiyatları ile listelenir.
Ürün durumunun aktif veya pasif olmasına göre, gruba göre, kategoriye göre filtreleme yapılabilir. Excel dosyası olarak kaydedilebilir.

Sayfanın sonunda sayfa toplamları ve genel toplamlar ilgili para birimlerine göre toplam miktarlarla birlikte yer alır.

Blokeli Stok Değer Raporu: Sol sekmeden depo seçilir. Ürün resmi, ürün / üretici kodu, ürün adı, stok, blokeli, toplam bilgileri ile listelenir.

Üstteki araç çubuğundan tüm blokeleri çöz düğmesine tıklanıp gelen iletişim kutusuna onay verildiğinde işlem gerçekleşir.

Ürün durumunun aktif veya pasif olmasına göre filtreleme yapılabilir.

Kullanılabilir Stok Raporu: Sol sekmeden ilgili depo seçilir. Ürün resmi, ürün / üretici kodu, ürün adı, stok, blokeli olup olmaması ve toplam adet bilgileri ile listelenir.

T.E.T.T. Raporu: Sol sekmeden ilgili depo seçilir. Ürün resmi, ürün / üretici kodu, ürün adı, stok, tavsiye edilen tüketim tarihi bilgileri ile listelenir.
Üstteki araç çubuğundan aylık, senelik ve ilgili yılın seçilen ayına göre görüntülenebilir. Ürün durumunun aktif veya pasif olmasına göre filtreleme yapılabilir.

Adreslenmemiş Stoklar: Depo, ürün kodu, ürün, adreslenmemişlerin miktarı, stok miktarı bilgileri ile listelenir.

İşlemler:

-Rebalans: İlgili depoya tıklanır. İşlem tamamlandığında işlenen kayıt sayısı görüntülenir.

-Stok Seviyesi: İlgili depo seçilir. Varsayılan teslim süresine göre stok seviyesi görüntülenir. Varsayılan teslim süresi ayarlar kısmında anlatılmaktadır.

-Rebalans Log Kayıtları: Hangi kullanıcının, hangi depo için rebalans işlemi yaptığı, başarılı olup olmadığı, tarihiyle listelenir.