İskonto Ayarları - Dokümantasyon

Fatura - İskonto Ayarları

Fatura ayarlarını oluştururken iskonto durumlarını belirlemek için iskonto ayarlarına erişmeniz gerekmektedir.

Uygulama detay sayfasındaki sol menüden, Ayarlar -> İskonto Ayarları bağlantılarına tıklayarak açılan sayfadan iskonto durumlarını belirleyebilirsiniz.

Fatura İskonto Ayarları