Alış / Yeni Fiyat Listesi Ekleme - Dokümantasyon

Fiyat Listeleri - Alış / Yeni Fiyat Listesi Ekleme

Ürünleriniz için bayilerinize, iş ortaklarınıza alış fiyat listeleri tanımlayabilirsiniz. Fiyat listesi oluşturmak için uygulama detay sayfasındaki sol menüden, Alış Fiyat Listeleri bağlantısına tıklayınız. Açılan sayfadan fiyat listelerinizi ekleyebilirsiniz. Alış / Yeni Fiyat Listesi Ekleme