Log Kayıtları - Dokümantasyon

Görevler - Log Kayıtları

Görevler uygulamasındaki değişiklikleri izlemek için Log Kayıtlarını kullanabilirsiniz.

Uygulama detay sayfasında sol menüden Log Kayıtları bağlantısına tıklayarak değişimleri izleyeceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

Görevler Log Kayıtları