Temel Bileşen Kullanma - Dokümantasyon

İlanlar - Temel Bileşen Kullanma

İlanlar uygulamasında Temel Bileşenler kullanabilmek için bileşenleri uygulamanızla ilişkilendirmeniz gerekmektedir.

Uygulama detay sayfası açıldıktan sonra sol menüden sırasıyla Temel Bileşenler bağlantılarına tıklayarak açılan sayfadan İlanlar uygulaması ile kullanılacak bileşenleri seçebilirsiniz.

İlanlar Temel Bileşen Kullanma