Temel Bileşen Kullanma - İlanlar - Dokümantasyon - Destek - Entranet Cloud Suite

İlanlar

İlanlar uygulamasında Temel Bileşenler kullanabilmek için bileşenleri uygulamanızla ilişkilendirmeniz gerekmektedir.

Uygulama detay sayfası açıldıktan sonra sol menüden sırasıyla Temel Bileşenler bağlantılarına tıklayarak açılan sayfadan İlanlar uygulaması ile kullanılacak bileşenleri seçebilirsiniz.