Form Tanımı Ekleme - Dokümantasyon

İş Akış Formları - Form Tanımı Ekleme

Ayarlar- Form Tanımları ekranına gelerek Yeni Form Tanımı Ekle denir.
Açılan sayfada ;
Genel Bilgiler: Form Adı, anahtar kelime, kategori tanımı ve mail gönderilmekte isteniyorsa kopya alıcılar girilir.

Kategoriler: Formlarınızı kategorilere göre takip etmek için tanımlama yapabilirsiniz. Form Tanımları menüsünden form detayı genel bilgilerinden kategori ataması gerçekleştirebilirsiniz.

Form Tanımının kullanılmasını istiyorsanız durumunu aktif olarak işaretlemesiniz.
Formda personel ve/veya firma seçimi kullanmak istiyorsanız kullan kutucuklarını işaretlemelisiniz.
Yazdırma sayfasında gösterilmesini istediğiniz alanlar ve genişlik tanımı belirleyebilirsiniz.
Sıra numarası atayabilir, açıklama girebilir ve “ Okudum ve Anladım” alanı kullanabilirsiniz.

* Soru Grupları, Tablo Tanımları ve Alan Tanımları görsel üzerinde açıklanacaktır.

Soru Grupları en üst başlık, tablo tanımları alt başlık ve alan tanımları da yanıtlanacak sorular olarak düşünülebilir.

Soru Grupları: Grup adını girdikten sonra kaydı tamamlayabilir, sıra numarası atayabilir ve " Grup başlığını formda göster " özelliğinden faydalanabilir oluşan formda başlık bilgisi gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Tablo Tanımları: Soru grupları için oluşturulan alt başlık olarak düşünebilirsiniz. Yanıtlanmasını istediğiniz sorular için başlık oluşturacağınız alandır. Tablo için kaç adet alan tanımı(soru) düşünüyorsanız satır ve sütun sayılarını belirtebilir ve her biri için isim belirleyebilir formda bu başlıkları gösterebilirsiniz.

Tablo için girdiğiniz alan başlıklarını formda gösterebilir ve tablo kenarlıkları kullanabilirsiniz.
Tablo genişlik ve sütun genişliklerini px ve yüzde biçiminde ayarlayabilirsiniz.

Alan Tanımları:  Formda yanıtlanmasını istediğiniz alanları ifade eder.

Yeni Alan Ekle dediğinizde oluşturacağınız kayıt için grup, kategori, cevaplanması için cevap türü (metin, çoktan seçmeli vs), doldurma zorunluluğu, sıra, açıklama, listede gösterme seçeneklerini girebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Aynı zamanda özellik, yerleşim ve tür para seçildiyse para birimi ayarlarını yapabilirsiniz.

İlgili Kişiler: Form onaylanması sürecinde yer alacak kişiler formun ilgili kişiler alanına eklenir. İlgili form doldurulduğun burada tanımlanmış kişiler otomatik olarak oluşturulan formun ilgili kişilerinde gelmektedir

Form Klonlama: Oluşturmuş olduğunuz form tanımı kopyalamak veya formu farklı bir entranete taşımak istiyorsanız klonlama ve formun taşınabilir paketini oluştur işlemlerinden faydalanabilirsiniz.

Onay Süreci Ayarları: Formun hangi mekanizmalar tarafından onaylanması gerektiği ve onay için gerekli olan seçeneklerin ayarlandığı menüdür.

Onay Limit Ayarları: Para birimi söz konu olan alanlar için minimum ve maksimum tutarların belirtilerek hangi onay mekanizması tarafından onaylanması gerektiğinin belirlendiği alandır.

Geçerli Aşamalar: Formun hangi aşamalardan geçeceğini tanımlayabilirsiniz. Seçilmemiş aşama, form detayında aşama değişikliğinde gelmemektedir.

Alan Düzenlemeyi Kısıtlama: Alan tanımlarının hangi aşamalarda düzenlenebileceğini belirtebilirsiniz. Seçili alanlar o aşama için düzenlemeye kapatılır.

Yetkili Kullanıcılar: İlgili forma ulaşmasına izin vereceğiniz kullanıcılar buradan belirleyebilirsiniz.