Güncelleme Bekleyen Kaynaklar - Kaynaklar - Dokümantasyon - Destek - Entranet Cloud Suite

Kaynaklar

Güncelleme bekleyen kaynakları uygulama detay sayfasındaki sol menüden, Güncelleme Bekleyenler bağlantısına tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.