Diğer İzin Tanım Ekleme - Dokümantasyon

Personel İzinleri - Diğer İzin Tanım Ekleme

Personel izin amaçları için yeni izin tanımları ekleyebilirsiniz. Uygulama detay sayfasındaki sol menüden, Ayarlar -> Diğer İzin Tanımları bağlantılarına tıklayarak açılan sayfadan yeni izin tanımları oluşturabilirsiniz.

Personel İzinleri Tanımı Ekleme