Genel Ayarlar - Dokümantasyon

Personel İzinleri - Genel Ayarlar

Genel Ayarlar

Uygulamayı firmalarıma göre ayrıştır: Birden fazla firma tanımınız bulunuyorsa ve personel izinleri uygulamasını firma bazlı kullanmak istiyorsanız bu özelliği aktifleştirmelisiniz. Özellik açıldığında uygulama giriş ekranında firma seçimi gelecektir.
Bu özellik aktif değilse varsayılan firma seçimi yapmalısınız. Tüm kayıtlar varsayılan firma için kaydedilecektir.

Aşama Özelliği Kullan: İzin formları için aşama tanımları yapabilirsiniz.
Örneğin; İzin formları taslakta olabileceği gibi onay bekleme aşamasında da olabilir. Aşama tanımlarını kullanarak takibinizi kolaylaştırabilirsiniz. Her bir aşama için kullanıcılara yetkiler verebilirsiniz. Ekran görüntüsünde yetkiler gösterilmiştir.
Durum Özelliği Kullan: Aşama özelliği kullanılıyorsa durum özelliği kullanılabilmektedir. Tanımladığınız her aşama durum tanımları yapabilir, tıpkı aşamalarda olduğu gibi her durum için kullanıcılara yetkiler verebilirsiniz.

Onay Metodu
Onay Mekanizması Kullan:
Aşama özelliği kullanılıyorsa onay metotları devreye girmektedir. İzin formunun resmileşmesi için bir prosedür işliyor ve çeşitli onaylardan geçiyorsa bu metottan faydalanabilirsiniz.
Bir onay adımında birden fazla kullanıcı(onay veren) olması durumunda her onay adımı için;
Tek Kullanıcıya(onay veren) yetki ver: İzin formu için tek bir kullanıcıya onaylama yetkisi verilmesini ifade eder.
Tüm Kullanıcılara(onay veren) yetki ver: Tüm kullanıcılara onaylama yetkisinin verilmesini ifade eder.
Herhangi bir kullanıcının onayı yeterlidir: İşlem yapılan aşamadaki izin formunun onaylanması için herhangi bir kullanıcının onaylaması yeterli olmasını ifade eder.Tüm kullanıcıların ayrı ayrı onayı gerekir: İşlem yapılan aşamadaki izin formunun onaylanması için tüm kullanıcıların onaylaması gerektiğini ifade eder.

Yıllık İzin Planlayıcısı Kullan: Bu özellik aktif edildiğinde sol ana menüde Yıllık İzin Planlayıcısı alanı yer alacaktır. Bu ekran üzerinden hangi personelin hangi tarihler arasında izinde olacağını görebilir. Benzer pozisyondaki personeller için izin çakışmalarının önüne geçebilirsiniz. İşlemler - Yıllık İzin Planı Ekle menüsünden kayıt ekleyebilirsiniz.

Yıllık İzin Planı Düzenlemeyi Kapat: İlgili menüde personel ismine tıkladığınızda planlayıcıdan girilen kayıtlar listelenmekte ve düzenlenemektedir.

Yıllık İzin Devir Sayıları düzenleme açık: Yıllık izin devir sayılarının güncellenmesine olanak sağlar. Özellik aktif ise İşlemler – Güncelle – Yıllık İzin Devir Sayıları ekranından personellerin kalan izin gün sayılarını düzenleyebilirsiniz.

Yıllık İzinler otomatik hesaplansın: Personelin yıldönümü geldiğinde Yıllık İzin miktarının otomatik hesaplanarak güncellenmesini sağlar. Özellik aktif değilse İşemler-Toplu İşlemler- Yeniden Hesaplama İşlemleri alanından Hakedişleri Yeniden Oluştur demelisiniz.

Her firma için farklı aşama, durum ve yetki kullan: Her firma için farklı aşama ve durumların tanımlanmasını ve yetkilendirmesini sağlar.

Mail gönderim özelliği kullan: Departman sorumlusu bilgilendirmesi için mail gönderilmesini sağlar.

İzin Başlangıç Yılı: Bu alana şirketinizde çalışma başlangıç tarihi en eski olan personelin çalışma başlangıç yılını girmelisiniz. Yıllık izin hesaplaması tüm personeller için bu alana girilmiş tarih üzerinden yapılmaktadır.

Aşama Tanımları: İzin formları için aşama tanımları ekleyebilir, aşama için renk atayabilir ve kullanıcı yetkilerini düzenleyebilirsiniz. Yetkiler; kayıtları görme, kapatma, iptal etme, bildirim alma ve aşama değişikliği yapma şeklindedir.
Onay metodunuz ( Genel Ayarlar) Onay Mekanizması Kullan ise aşama tanımları genel bilgiler alanında Onay Süreci alanı açılacaktır. Dilediğiniz aşama için onay süreci kullanabilirsiniz. Aşama için onay süreci kullan işaretlendiyse Kullanıcı Yetkileri menüsünde Onaylayabilir alanı açılacaktır. Burada kullanıcı için izin verilen onay süreçlerini işaretleyebilirsiniz.
İznin onaylanması için geçmesi gereken süreçler; Onay Mekanizması Tanımları üzerinden belirlenmektedir. Hangi süreç için hangi kayıtları onaylama yetkisi vermek istiyorsanız işaretlemelisiniz.


Aşama Onay Alanları: Aşama Onay Alanlarını kullanıyorsanız ( Genel Ayarları – Onay Metodu ) Aşama Onay Alanları menüsünden alan tanımlarınızı gerçekleştirmelisiniz.


Aşama değişiklikleri yetkilerine göre çalışmaktadır.Aşama Onay Alanı tanımı yaparken Aşama değişikliği seçimi yapmanız istenmektedir.Örneğin; İdari İşler Onayı için Aşama değişikliği Taslaklar-> Onay Süreci şeklinde olsun.Aşama Kullanıcı yetkilerinden Taslaklar için Onay Sürecine alma yetkisini idari işlerden sorumlu personele vermelisiniz. İzin formu Taslaklar’dan Onay Süreci’ne alındığında İdari İşler Onayı verilmiş olacaktır. İzin formu detayı Aşama Onay İşlemleri menüsünden onaylayan adına, aşama değişikliği, onay adı ve işlem tarihine ulaşabilirsiniz.İzin resmileştiğinde, izin formu çıktısında onay alanında onaylayan kişilerin bilgisine yer verilmektedir.

Çalışma Günleri: Resmi çalışma günlerinizi işaretlemelisiniz. İzin formlarında izin gün sayıları çalışma günlerine göre hesaplanmaktadır.

Yıllık İzin Ayarları: Çalışma miktarına göre (yıl) hakkedilecek izin gün sayısı tanımlarını yapmalısınız.
Kanuni olarak belirlenmiş sayılar; Çalışma Yılları; 1 , 6 ,16 için izin miktarı sırasıyla 14, 20, 26 olmalıdır.
Aynı zamanda 18 yaş ve altı ve 50 yaş ve üstü için izin gün sayılarını belirtebilirsiniz.

Diğer İzin Tanımları: İzin tipi tanımlarını buradan gerçekleştirmelisiniz. Tip başlığını ekledikten sonra ücret durumu, cinsiyet, izin süresi ve o izin tipi için maksimum gün sayısını belirtebilirsiniz.

Resmi Tatiller: Çalışma takvim yılında bulunan resmi tatilleri tanımlamanız gerekmektedir.
İzin formunda resmi tatillere denk gelen günler belirtilmektedir.

Mail Form Ayarları: İçerik hazırlanıyor.

Temel Bileşenler: İzin form detayında faydalanmak istediğiniz uygulamaları işaretleyebilirsiniz.
Dokümanlar uygulamasını işaretleyerek örneğin hastalık izin formuna doktor raporu çıktısını ekleyebilirsiniz.

Otomatik Numaralandırma: İzin formlarına belirlediğiniz ön ek, artacak sayı ve son eke göre otomatik numara atanmasını sağlar.

Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan personelleri listeleyebilir ve yetki ekleme/çıkarma işlemleri yapabilirsiniz.