İmza Alanları Ekleme - Personel İzinleri - Dokümantasyon - Destek - Entranet Cloud Suite

Personel İzinleri

Personel izin formlarınıza imza alanları ekleyebilirsiniz.

Uygulama detay sayfasındaki sol menüden, Ayarlar -> İmza Alanları bağlantılarına tıklayarak açılan sayfadan imza alanı oluşturabilirsiniz.