Yıllık İzin Devir Sayıları - Personel İzinleri - Dokümantasyon - Destek - Entranet Cloud Suite

Personel İzinleri

Kullanıcıların devreden yıllık izin sayılarını görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama detay sayfasındaki sol menüden, Ayarlar -> Yıllık İzin Devir Sayıları bağlantılarına tıklayarak açılan sayfadan izin devirlerini görüntüleyebilirsiniz.