Poliçe Durum Ekleme - Dokümantasyon

Poliçeler - Poliçe Durum Ekleme

Poliçe aşamalarındaki süreçleri takip etmek için poliçe durumları tanımlayabilirsiniz.

Uygulama detay sayfasındaki sol menüden, Ayarlar -> Poliçe Durumları bağlantılarına tıklayarak açılan sayfadan yeni durum tanımlayabilirsiniz.

Poliçe Durum Ekleme