Yeni Senet Ekle - Senet - Dokümantasyon - Destek - Entranet Cloud Suite

Senet

Uygulama detay sayfasına ulaştıktan sonra sol menüden, Verilen Senetler -> Verilen Senetler'e tıklayın. 
Yeni Senet Ekle butonu ile senet ekleyin.