Yeni Senet Ekle - Dokümantasyon

Senet - Yeni Senet Ekle

Uygulama detay sayfasına ulaştıktan sonra sol menüden, Verilen Senetler -> Verilen Senetler'e tıklayın. 
Yeni Senet Ekle butonu ile senet ekleyin.