Log Kayıtları - Dokümantasyon

Siparişler - Log Kayıtları

Siparişler uygulaması ile siparişlerinizdeki süreçlerde yapılan değişiklikleri log kayıtlarında görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama detay sayfasındaki sol menüden, Log Kayıtları bağlantısına tıklayarak açılan sayfadan log kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

Siparişler Log Kayıtları