Giriş Ekranı ve Ayarlar - Dokümantasyon

Şubeler - Giriş Ekranı ve Ayarlar

Şubeler uygulaması ile şube tanımlarınızı ekleyebilir fatura, kasa, alacak, borç, gelir, gider gibi uygulama kayıtlarında şube kırılımından faydalanabilirsiniz.

Uygulama giriş ekranında Şube Tanımları menüsünde entranetinize kayıtlı firma bilgileri listelenmektedir. İlgili firma adına tıkladığınızda tanımlı şubelere ulaşabilirsiniz.. Şube adına tıklayarak şube detayına ulaşabilirsiniz.

Raporlar: İlgili firmaya tıklayarak listelenen şube tanımı/tanımlarının detayına girerek günlük gelir-gider raporuna ulaşabilirsiniz.

Ayarlar
Genel Ayarlar

Şubelere bağlı iş ortakları tanımlayabilmenizi sağlar.
Şube Giderleri: Tanımlamış olduğunuz gider kalemlerinin hangi firma için kullanıldığına ulaşabilir ve düzenleme yapabilirsiniz.
Yetkili Kullanıcılar: Uygulamaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar listelenir. Kullanıcılar için yetki ekleme/çıkarma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.