Üyelik Sözleşmesi - Müşteri Hizmetleri - Entranet Cloud Suite

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.entranet.com sitesinin faaliyetlerini yerine getiren Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No: 105 Esenler, İstanbul adresinde bulunan Verisay İletişim ve Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti ("Şirket")
b)   www.entranet.com internet sitesine üyelik başvurusunda bulunan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahibi bulunduğu web sitesi www.entranet.com'dan Üye'nin yararlanabilme şart ve koşullarının belirlenebilmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.entranet.com web sitesine üye olduğu sırada bildirdiği tüm kişisel erişim ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu, Şirket'in bilgilerin yanlış olmasından dolayı oluşacak zararlarını aynen ve derhal karşılayacağını taahhüt eder.

3.2. Üye, Şirket tarafından verilen kullanıcı adı ve şifresini kimseye veremez, söz konusu şifrenin kullanım hakkı sadece Üye'ye aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk halleri ile üçüncü kişiler tarafından Şirket'e karşı ileri sürülecek talep ve suçlamalara karşı Şirket' in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket Üye'nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye'nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Yürürlük

Üye'nin, üyelik kaydı yapması Üye'nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye'nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

6. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.