ahmetyesevi.org.tr - Projeler

ahmetyesevi.org.tr

Ahmet Yesevi Derneği, merkezi Fatih'te bulunan "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsüne sahip bir kuruluştur.

Hayder Hakkında

Dernek; Yurt içi ve yurt dışında yoksul, yardıma muhtaç, kimsesiz, dul, yetim, öksüzleri, sokakta kalmış her yaşta insanı, hastaları, yurdundan ayrı kalmışları, yolda kalmışları himaye eder. Her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt içi ve yurt dışında huzur evi, barınma evi, sığınma evi, engellilere ve madde bağımlılarına yönelik rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler, ibadethaneler, kültür merkezleri açar, açılmasına yardımcı olur veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur. Çadır kentler, lojistik merkezler, sosyal amaçlı mağazalar, tesisler kurar işletir. Bu müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır.

Özellikle yurt içinde ve yurt dışında gerçek anlamda yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur. Mahalleler bazında ülkenin yoksulluk haritasını yapar ve yoksullara yardım edecek kuruluş, kardeş aileler ve kişileri belirler. Bu cümleden olarak yurt içinde ve yurt dışında insani yardım, eğitim, kültür vb. konularda ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına katkıda bulunmuş şahısları tespit eder. Gerekli desteği sağlar.