Finans ve muhasebe yönetim sistemi kullanmanız için 3 neden
Select another country or region to see products specific to your location.
US

Finans ve muhasebe yönetim sistemi kullanmanız için 3 neden

Birçok küçük ve orta ölçekli işletme finansal verileri manüel olarak analiz ediyor ve bunun sonucunda somut ve kapsamlı öngörülere sahip olmaktan çok uzak kalıyor. Bu tür işletmelerin, yani herhangi bir finans ve muhasebe yönetim sistemi kullanmayan işletmelerin yok olmaya mahkum olduğu da bir gerçek.

Finans ve muhasebe yönetim sistemi kullanmanız için 3 neden

 

Çünkü bir işletme içerisindeki sayısız finansal hareketliliği yönetmek, kayıt altına almak, tüm bu işleri birbiriyle bağlantılı hale getirmek ve nihayetinde doğru analizler çıkarmak manüel olarak sağlıklı bir şekilde yürütülebilecek süreçler değil.

Öte yandan finans ve muhasebe yönetim sistemlerinin işletmelere sunacağı avantajlar saymakla bitmeyecek kadar çok. Bu platformlar hem kısa hem de uzun vadede işletmenin tüm finansal süreçlerin takibini yaparak işletmelere gerçek ve kapsamlı veriler sunar ve işletmeye değer katar. Üstelik sadece bununla kalmaz; karlılığın en üst seviyeye çıkmasına yardımcı olur, nakit akışını ölçer, bütçe planlamasına yardımcı olur ve işletmenizin uzun vadede sürdürülebilir bir yol izlemesini garanti altına alır.

Kısaca özetlediğimiz bu avantajları şimdi de 3 başlıkta toplayalım…

Kapsamlı finansal planlama ve analiz

Herhangi bir yeni iş projesinin başarısı güçlü finansal planlamaya bağlıdır. Firmanız yeni bir ürün mü piyasaya sürüyor? Yeni bir şirket satın almayı mı planlıyorsunuz? Pazar koşullarında işinizi etkileyebilecek bir değişiklik bekliyor musunuz? Tüm soruların cevapları sağlam finansal planlamada yatar.

Finans ve muhasebe programlarının en büyük başarısı da başarılı bir iş stratejisi için sağlam bir zemin oluşturma becerisidir. Bu tür sistemler, mevcut finansal hareketlerinizden elde edilen analizlerle olası finansal senaryolar kurgulamanızı, gelecekteki finansal riskleri öngörmenizi ve yeni iş potansiyellerini analiz edebilmenizi sağlar.

Doğru ve gerçek zamanlı finansal bilgi

Tüm finansal süreçleri manüel olarak takip ettiğinizi düşünelim. Cari kayıtlardan gelir ve gider kayıtlarına, banka hesaplarından çek-senet takibine, masraf yönetiminden bütçe planlamasına kadar kritik bilgilerin farklı sistemlerde bulunduğunu ve tüm bu başlıkların finans departmanınızdaki farklı çalışanlar arasında paylaşıldığını düşünelim. Sizce ortada uçuşan Excel tablolarından şirketinizin finansal durumuna dair genel bir bakış çıkarmak bu tabloda mümkün mü?

Şimdi de bir finans ve muhasebe programı kullandığınızı varsayalım: Finans departmanınızdaki tüm ekip üyelerinin tek bir sistem üzerinden verileri depoladığını, tüm finansal hareketlerinizin tek bir merkezden yönetildiğini ve takip edildiğini varsayalım. Üstelik şirketinizdeki diğer departmanlarla da bağlantılı tüm iş süreçlerini tek bir merkezden yönetebildiğinizi düşünelim. Bu durumda elde edilen verilerin doğruluğundan ve tutarlılığından emin olmamak mümkün mü?

İşte kullanacağınız bir finans ve muhasebe yönetimi yazılımının size sunacağı en büyük avantaj, tüm finansal verilerinizin doğruluğundan ve tutarlılığından emin olmak, tüm hareketleri kontrol altında tutarak merkezileşmesini sağlamak ve hata payını en aza indirmektir.

Özel finansal fonksiyonlar

Bir finans ve muhasebe yönetim sistemi, tek bir sistem aracılığıyla çok sayıda işlemi merkezi olarak yönetebilmenizi sağlar. Tüm cari kayıtların takibi, proforma ve fatura oluşturma, gelir ve gider takibi, şube takibi, kasa takibi, banka hesap takibi, çek ve senet takibi, masraf yönetimi, bütçe planlama, finans günlüğü tutma, nakit akış yönetimi, demirbaş yönetimi, avans takibi, borç ve alacak takibi ve komisyon takibi çok sayıda işlemi tek bir sistem olarak yürütebilirsiniz.