Document Management - Solutions
Select another country or region to see products specific to your location.
US

Features

Doküman Tipleri

Gelen Evrak

Posta, faks, kargo, elden ya da E-posta ile kuruma gelen evrakları otomatik numaralandırma ile kaydedin.

Giden Evrak

Kurum içerisindeki diğer çalışanlara ya da kurum dışındaki kişilere, kurumlara gönderilen evrakları yönetin.

Ortak Dokümanlar

Bilgi, toplantı notları, raporlar gibi kurum için ortak paylaşılan dokümanları yönetin.

Bağlı Dokümanlar

Proje, fırsat, görev, müşteri, sipariş bağlantıları ile dokümanı uygulamalarla ilişkilendirin.

Doküman Organizasyonu

Gruplandırma ve Kategorilendirme

Sınırsız gruplandırma ve kategorilendirme özelliği ile dokümanlarınızı organize edin.

Dağıtım

Gelen evrağı bilgilendirme ya da işlem yapılması için kurum içesindeki ilgili kişilere dağıtın.

İlişkili Giden Evrak

Gelen evrak için ilişkili giden evraklar ekleyin.

Revizyon

Revizyon özelliği ile üzerinde değişiklik yapılan dokümanı revizyonların altına kaydedin. Dokümanın orijinal halini koruyun.

Doküman Yönetimi

Durum Atama

Açık, kapalı, iptal gibi durum tanımları oluşturun, dokümanlarınıza atayın. Durumlarına göre dokümanlarınızı filtreleyin.

Otomatik Numaralandırma

Kayıt numaranız için ön ek ve son ek belirleyin, her yeni kayıtta otomatik olarak kayıt numarasının artmasını sağlayın.

Evrak No Takibi

Otomatik olarak oluşturulan işletme kayıt no ve doküman no ile belgelerinizi takip edin, arama özelliği ile kolayca ulaşın.

Gelen-Giden Evrak Kurum Takibi

Kurumlardan gelen ve kurumlara giden evrakları kurumlar grubu altında toplayın.

Dokümanlar Analiz

Kurumlar

Her bir kurumun gelen giden evrak ve ortak doküman sayılarını görün.

Gelen Evrak Dağıtım

Çalışanın toplam gelen kaç adet evraktan sorumlu olduğunu ve kendisine kaç tane evrağın dağıtıldığı bilgisine ulaşın.

Giden Evrak Koordinasyon

Çalışanın toplam giden kaç adet evrak hazırladığını ve giden kaç adet evrak ile ilişkilendirildiğini görün.

Durumlar

Açık, kapalı, iptal edilen, gelen, giden evrak ve ortak doküman sayısına ulaşın.

Geniş Yetkilendirme Seçeneği

Grup ve Kategori Bazında

Grup ve kategorilere ilgili kullanıcıları ekleyerek kullanım yetkisi verin.

İşlem Bazında

Ekleme, düzenleme, indirme, yazdırma gibi işlem yetkilerini grup ya da kategorideki bazı kullanıcılar için işlem bazında sınırlandırın.

Temel Bileşenler Kullanımı

Görev Oluşturma

Dokümanın ya da evrağın ilgili kişisine temel bileşenlerden kolaylıkla görev oluşturun.

Not Oluşturma

Evraklarınıza ya da dokümanlarınıza notlar ekleyin.

E-mail & SMS

E-mail & SMS bilgilendirme

Gelen, giden evrak ilgili kişi ile ilişkilendirildiğinde ya da evrak ile ilgili değişiklik yapıldığında E-mail ve SMS ile kişinin bilgilendirilmesini sağlayın.

E-mail ile doküman paylaşımı

Evraklarınızı ya da dokümanlarınızı E-mail ile ilgili kişilerle paylaşın.

E-mail Şablonları Kullanımı

E-mail şablonları oluşturun, dokümandan şablon ile birlikte pratik bir şekilde E-mail gönderin.