Financial Accounting - Solutions
Select another country or region to see products specific to your location.
US

Features

Tüm Cari Kayıtları Takip Etme

İşlem Geçmişi

Carinizin hesaplarındaki tüm hareketleri listeleyin, bakiyelerini görün.

Cari Hesap Ekstresi

Tarih aralığına, hareket türüne ya da işlem tipine göre yazdırın, Excel olarak kaydedin, müşterinizi bilgilendirin.

Cariler ve Kurlar Arası Virman

Borç alacak türüne göre cariler ya da farklı kurlardaki cari hesapları arasında virman yapın.

Tarih Bazlı Cari Durum

Tarih bazlı olarak tüm carilerinizden gelen ödemelerle birlikte farklı hesaplarınızdaki toplam bakiyeleri görün.

Proforma ve Fatura Oluşturma

Fatura Şablonu

Fatura türüne göre asıl, iskontolu, tevkifatlı fatura şablonları ile faturanızı kolaylıkla kesin.

İskonto Ayarları

Ürün, müşteri, iş ortağı, havale iskontosu, fatura altına özel iskontolar gibi geniş iskonto seçeneklerini kullanın.

Fatura Ödeme Planı

Eşit, farklı tutarlarda, ileri tarihli tek parça gibi vadeli ya da fatura tesliminde peşin gibi ödeme planınızı kolayca yapın.

Fatura Kopyalama

Aynı özelliklerdeki faturaları kopyalayarak işinizi kolaylaştırın.

Fatura Yazdırma

Faturanızı yazdırın, dilerseniz PDF, Excel olarak kaydedin. Müşterinizle paylaşın.

Gelirler & Giderler

Gelirler

Tarih bazında tüm gelirlerinizi tek ekranda listeleyin Excel olarak kaydedin.

Giderler

Masraf merkezleri, kategori ve gider kalemleri tanımlayın, giderlerinizi sınıflandırın. Toplam giderlerinizi görün.

Şube Takibi

Şube Tanımlama

Merkez biriminizin altına dilediğiniz kadar şube tanımlayın.

Şube Yönetimi

Farklı şubelerdeki finans operasyonlarınızı yönetin, gelir-gider raporlarına ulaşın.

Kasa Takibi

Kasa Tanımlama

Birden fazla kasa tanımlayarak hesaplarınızı yönetin. Kasa giriş çıkışlarınızı zamanlı bazlı listeleyin. Kasalar arası para transferi yapın.

Banka Hesap Takibi

Banka Hesapları

Bankaların farklı şubelerini kaydedin. Tüm banka hesaplarınızı tek ekrandan takip edin. Anlık finansal durumunuzu görün.

Çek ve Senet Takibi

Çek Takibi

Normal kasa, banka teminat kasası, banka takas kasası gibi çek kasaları tanımlayın. Alınan veya verilen çek hareketlerini listeleyin. Çeklerin durumlarını, vade tarihlerini görün.

Senet Takibi

Senet kasaları tanımlayın. Alınan veya verilen senetleri sisteme girin. Senet hareketlerini listeleyin. Senetlerin durumlarını, vade tarihlerini görün.

Masraf Yönetimi

Masraf Formları

Yurt içi, yurt dışı seyahat, yemek, ulaşım gideri gibi masraf formları oluşturun.

Onay Süreçleri

Üst amir, mali işler, genel müdür onayları gibi onay adımları tanımlayın. Adımlarda form kayıtlarında değişiklik yapılıp yapılamayacağını belirleyin.

Bildirim Ayarları

Masraf formu ile ilgili bir değişiklik olduğunda, onay süreci ilerlediğinde ya da masraf dokümanı güncellendiğinde bildirim alın.

Bütçe Planlama

Hedef Gelir Kalemleri

Gelir kaleminin grup ve kategorisini, miktarını belirleyin, hedef gelir kalemleri olarak bütçenize ekleyin.

Hedef Gider Kalemleri

Ürün, faaliyet, personel v.b. gider kalemleri tanımlayın, bütçenize hedef gider kalemlerini olarak ekleyin.

Bütçe Özeti

Bütçe özetinde gelir ve gider hedeflerinin gerçekleşme oranlarını görün.

Finans Günlüğü ve Nakit Akışı Yönetimi

Finans Günlüğü

Günlük olarak gelir-gider, masraflar, avanslar gibi tüm finans işlemlerinizi tek ekrandan izleyin. Ödemelerinizi, faturalarınızı, proformalarınızı listeleyin.

Nakit Akış Yönetimi

Elinizdeki nakdi gösteren tutara eklemek istediğiniz banka ve kasa hesaplarını seçin, alacak ve borçlarınızı tabloda listeleyin, ödendi olarak işaretleyin ya da faturaya aktarın.

Demirbaş Yönetimi

Çoklu Şube

Demirbaşları şube bazında ayrıştırıp farklı şubelere kaydedin.

Demirbaş Grupları

Demirbaşları dileğiniz kadar grup ve kategori tanımlayarak ayrıştırın. Personele zimmetleyin. Farklı demirbaşlarla ilişkilendirin.

Personel Demirbaş Listesi

Personele kayıtlı demirbaşları, satın alınma tarihi, personele zimmetlenme tarihi ile birlikte listeleyin.

Avans Takipleri

Prim ve Avans Takibi

Cari hesaplarınızdan kişi ya da firma seçin. Kişi ya da firmanın primlerini ve avanslarını yönetin.

Borçlar & Alacaklar

Borçlar

Borç kategorilerini ve ödeme tiplerini belirleyin. Borçlarınızı ekleyin, vadelerini takip edin. Müşteriler bazında vadeli ve vadesiz borçlarınızı görün.

Alacaklar

Alacak kategorilerini ve tiplerini ekleyin. Vadelerine göre alacaklarınızı listeleyin, vadeli ve vadesiz alacaklarınızı müşteriler bazında görün.

Komisyon Takibi

Komisyon Gelirleri

Müşteri ya da tedarikçinizi seçin, komisyon kategorisini belirleyin, ödeme tipini işaretleyin, komisyon gelirinizi kaydedin. Kayıtlı tüm komisyonları tarih ya da müşteri bazlı listeleyin.

Komisyon Giderleri

Kategorisine göre komisyon giderinizi kaydedin. Tarih ve müşteriler bazında tüm komisyon giderlerinizi listeleyin.