Production - Solutions
Select another country or region to see products specific to your location.
US

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-I)

Envanter Yönetimi

Üretimde kullanılmak üzere elinde bulundurduğunuz ham madde, yarı mamul, mamul ya da varlıklarınızı yönetin.

Ürün Reçetesi

Hizmet, ürün, yarı mamul, ham madde, sarf malzemesi v.b. bileşenler ekleyerek ürün reçetesini oluşturun.

Satın Alma Siparişleri

Tedarikçilerinizden alacağınız mal ya da hizmet siparişlerini yönetin.

Üretim Kaynakları Planlaması (MRP-II)

Ana Üretim Planlama

Satış tahmini ve müşteri siparişlerine göre üretim planlamanızı yapın, stok ve depo durumunlarını kontrol edin, satın alma siparişleri girin.

Kapasite Planlama

Üretim zamanını planlayın ve üretim için kullanılan araçların kapasite durumlarını yönetin.

Talep Tahmini

Hizmet ya da ürününüz için gelecekte olan üretim ihtiyacını en doğru şekilde hesaplayın.

Üretim Planlama

Üretim Talepleri

Üretim talepleri için aşamalar belirleyin, üretim talebini kaydedin, kalemlerini ekleyin, dilerseniz üretim talebinden üretim emrini oluşturun.

Üretim Emirleri

Üretim reçetesini, süreçlerini, takvimini, malzeme ihtiyaç planlamasını, üretimdeki malzemelerin depodaki stok durumlarını üretim emrinde görün.

Depo Talepleri

Üretim emrindeki malzemelerin hangi depolardan alınacağını depo talebi ile belirleyin, talep edilen, stok ve kalan miktarlarını depo talep özetinde görün.

Satın Alma Talepleri

Üretim talebinde malzeme ihtiyaç planlaması adımında, üretim emri ile birlikte satın alma talebi girin.

Günlük Siparişe Bağlı Üretim

Günlük sipariş üzerine ya da rutin üretim yapılıyor ise ürün türü ve üretim birimiyle üretim listesine ürünleri ekleyin, listede üretilen tüm ürünleri görün.

Envanter (Ürün) Yönetimi

Mamul Yönetimi

Üretime konu olan ürünlerinizi alt ürün, ürün reçetesi, fiyat listesi gibi bilgileriyle kaydedin, kolayca yönetin.

Yarı Mamul Yönetimi

Üretim esnasında kullanılacak yarı mamul ürünlerinizi yönetin.

Ambalaj Malzemeleri Yönetimi

Primer ve Sekonder ambalaj malzemelerinizi yönetin.

Ham Madde Yönetimi

Üretim esnasında kullanılacak ham maddelerinizi yönetin.

Üretim Reçeteleri

Ürün Reçetesi

Ürünün alt bileşenlerini kolaylıkla ürünle ilişkilendirerek ürün reçetesini oluşturun.

Yarı Mamul Üretim Reçetesi

Üretilecek fakat kullanılabilir veya satılabilir hale gelmeyecek ürünleriniz için yarı mamul reçetelerini oluşturun.

Reçete Şablonu Kullanımı

Benzer ürünlerde ortak olan bileşenleri şablon şeklinde kaydedip, ürün reçetesi oluştururken şablonu seçerek bileşenleri otomatik olarak kolayca ürün reçetesine ekleyin.

Batch Miktarı Yönetimi

Ürünlerin üretim istasyonlarında geçirdiği süreleri ve minimum, optimum, maksimum, tek seferde üretim miktarlarını belirleyin.

Üretim Rotası Yönetimi

Ürün bazında üretimin öngörülen, varsayılan üretim, süreç ve istasyon akışını belirleyin.

Esnek Reçete Kullanımı

Üretime bağlı reçetede esnek değişiklik yapabilme özelliğini kullanın.

Üretim Emri

Üretim Fişi

Reçeteleri ve üretim miktarlarını girin, üretim fişlerini oluşturun.

Artan Malzeme

Bloke İşlemleri

Üretim emrini sisteme girdiğinizde reçetedeki malzemeleri Enranet sizin için bloke etsin.

Üretim Sarf Çıkışı

İş istasyonundan ya da depodan üretimde sarf edilen malzemeleri listeleyin.

Üretim Çıktısı

Sevkiyat ya da depo çıktılarını ürün sayısı, kayıt tarihi, kaydeden bilgileri ile birlikte listeleyin.

Üretim Birimleri

Sınırsız Üretim Birimi Tanımlama

Sınırsız üretim birimi ve bu birimler için farklı üretim takvimi, üretim emirleri, üretim süreçleri, üretim çıkışları tanımlayın.

Üretim Süreçleri ve İstasyonları

Sınırsız Üretim Süreci Tanımlama

İhtiyaca ve üretiminin konusuna göre sınırsız üretim süreci tasarlayın.

Sınırsız İş İstasyonu Tanımlama

Makine, fason tedarikçi ve personel kaynaklarına göre sınırsız iş istasyonu tanımlayın.

Makine Parkuru

Tüm makine parkurunu tanımlayın ve takibini yapın.

Üretim Personeli Yönetimi

Üretim süreçlerinde yer alan personel kaynaklarını planlayın.

Üretim Takibi ve Organizasyonu

Üretim Takvimi

Üretim emirlerinizi takvim üzerinde görün.

Kanban Kullanımı

Kanban listeleri oluşturarak üretim adımlarını yönetin.

Aşama Özelliği Kullanımı

Hazırlık, tartım, üretim, dolum, paketleme, sevke hazır gibi üretim aşamaları tanımlayarak üretim süreçlerini yönetin.

Forum

Üretim Depo Yönetimi

Ham Madde Deposu

Ham maddelerinizi stok, satın alma, blokeli miktarlarıyla ham madde depolarında görün, ham maddenin hareket geçmişini listeleyin.

Ambalaj Deposu

Ambalaj malzeme stok yönetimini depo stok uygulaması ile yapın.

Mamul Deposu

Üretimi tamamlanmış, satışa hazır ürünlerinizi mamul deposuna kaydedin.

Yarı Mamul Deposu

Kullanılabilir veya satılabilir hale gelmemiş ürünlerinizi yarı mamul depolarına kaydedin.

Üretim Birimleri Cep Depolar

Aktarma öncesi kısa süreli ürün depolamaları için cep depolarını kullanın.

Bloke Özelliği

Üretim emrinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri bloke edin.

Fason Takibi

Fason (Outsourcing) Tedarikçi Yönetimi

Fason üretim yapacak tedarikçilerinizi tanımlayın ve yönetin.

İş İstasyonu Entegrasyonu

Kalite Kontrol

Lot Takibi

Lot Bazlı Üretim

Lot numarası, üretim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi (T.E.T.T) bilgileri ile lot bazlı üretimi planlayın.

Otomatik Numaralandırma

Otomatik artımlı numaralandırma seçeneği ile ürünlerinize parametrik numaralar tanımlayın.

Fire Takibi

Üretim Raporlama ve İzleme

Raporlama

İstatistik

Analiz

Gösterge (KPI)